Ekstraordinært menighetsmøte i Kvalsund


I Kvalsund kirke 22. november, rett er gudstjenesten klokken 1100.

 

Kvalsund menighetsråd har godkjent sogneprestens forslag til ny lokal grunnordning. Denne skal legges frem på menighetsmøte i Kvalsund kirke 22. november. Møtet starter rett etter gudstjenesten som er klokken 1100.

Det er få endringer fra den eksisterende grunnordningen vi benytter i Kvalsund og Kokelv, utover de pålagte innstrammingene av liturgiske melodier. 

Her finner du Forslaget til revidert lokal grunnordning 

Vel møtt!

Tilbake