Kokelv menighetsråd 2019-2023


 

Kokelv menighetsråd i perioden 2019 - 2023 består av:

1. ROALD ANDREAS NILSEN (leder)
2. KJELL FASTE SJO
3. CAMILLA ELISABET NILSEN
4. TOR ARNE TAKNES
 

Varamedlemmer

1. ANN-HEGE NIKODEMUSSEN
2. JORUNN KLARA ELIASSEN
3. JAN ARVID JOHANSEN
4. EDMUND BERNT HENRIKSEN
5. ASTRID SERINE JOHANSEN

 

Medlemmer til kirkelig fellesråd er Roald Nilsen og Kjell Faste Sjo.

Menighetsrådsleder Roald Nilsen kan nås på tlf. 91751832

 


 

Her kan du lese sakslister og møteprotokoller fra menighetsrådsmøtene:

Tilbake