Hammerfest menighetsråd 2023 - 2027


Hammerfest menighetsråd i perioden 2023 - 2027 består av:

1. Ingvill Anette Ulveseth

2. Heidi Sætermo Daae

3. Trond Martin Sivertsen

4. Svein Martin Sivertsen

5. Even Hermann Lund

6. Hanne Marion Gaup

7. Tom Eirik Ness

8. Eli Sætereng

                Varamedlemmer:

1. Grete Holmgren Kiil

2. Odd Arnfinn Oskarsen

3. Eva Gebhardt Sjøtun

4. Linda Hekkilæ-Lundquist

 

Medlemmer til kirkelig fellesråd er Svein Sivertsen og Hanne Marion Gaup.

Menighetsrådsleder Ingvill anette Ulveseth, tlf. 98476808

 

Her kan du lese sakslister og protokoller fra menighetsrådsmøtene:

  •  
Tilbake